Home Top Ad

Археологически комплекс Перперикон / Archaeological complex Perperikon

Share:
Перперикон Древното светилище стана известно покрай проучванията, проведени от известния български археолог Николай Овчаров.Перперикон е огромен скален масив в източните Родопите, за който се смята, че възниква пред Каменният паметник се извисява на 15 километра от Кърджали, близо до Перперешката река, от която се твърди, че древните хора са добивали злато.и около 8000 години. Древните обитатели на тези земи вярвали от незапомнени времена в Бога Слънце. Това е една от причините те да се установят на голямата скала, поради липсата на растителност и удобното местоположение, откъдето лесно може да се наблюдава всяка сутрин изгряващото слънце. Perperikon The ancient sanctuary became known through the research conducted by the famous Bulgarian archaeologist Nikolay Ovcharov. Perperikon is a huge rock massif in the eastern Rhodopes, which is believed to have originated in front of The stone monument rises 15 kilometers from Kardzhali, near the Perpereshka river, from which claims that ancient people mined gold.and about 8000 years. The ancient inhabitants of these lands believed in the Sun God from time immemorial. This is one of the reasons why they settled on the big rock, because of the lack of vegetation and the convenient location from where one can easily watch the rising sun every morning.


Сайтът се поддържа от дигитална агенция Viseo - пишете на office at w-seo dot com или се обадете на GSM 088 999 62 62
Компанията предлага поддръжка, оптимизация, актуализацияна уеб сайтове, актуализиране на CMS системи и много други. Поискайте оферта още днес ...
Дигитална агенция, предлагаща SEO оптимизация на сайтове

Няма коментари