Home Top Ad

НОВИ СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ИЗГРАЖДАТ С ЕВРОСРЕДСТВА В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКАТА ГИМНАЗИЯ В БАНСКО

Share:

НОВИ СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ИЗГРАЖДАТ С ЕВРОСРЕДСТВА В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКАТА ГИМНАЗИЯ В БАНСКО
В Банско стартира преустройството на съществуващи спортни съоръжения и изграждане на нови в Професионалната лесотехническа гимназия „Никола Вапцаров”. Дейностите са част от изпълнението на проект „Подобряване на енергийната ефективност на ученическо общежитие и преустройството на съществуващите спортни съоръжения и изграждането на нови такива в Професионална лесотехническа гимназия „Никола Вапцаров“ - град Банско“. Стойността на проекта е 689 274.63 лв., които са 100 % безвъзмездна финансова помощ.
След 5 месеца в двора на училището ще има две футболни игрища, две игрища за тенис на корт, зона за фитнес на открито и зона за тенис на маса на открито. Към спортните съоръжения ще бъдат изградени и трибуни за посетители. Предвидено е поставянето на всички основни и допълващи съоръжения и елементи, необходими за модернизирането и функционирането на спортната площадка. Изцяло ще бъде променена настилката около игрищата и ще бъде направено парково обзавеждане - вело-стоянки, пейки, беседки и др. От придобивката ще могат да се възползват, както учениците от Лесотехническата гимназия, така и гражданите и гостите на Банско.
Освен спортните съоръжения, чието строителство стартира днес, част от европроекта на Община Банско е и въвеждането на мерки за повишаване на енергийната ефективност на училищното общежитие. Чрез предвидените в тази насока строително-монтажни работи, ще се осигури икономия на енергия и топлосъхранение, безопасна експлоатация, по-добра хигиена, опазване здравето и живота на учениците и служителите, и едновременно с това ще се подобри общия естетически вид на сградата на общежитието.
Проектът се финансира изцяло с европейски средства по Програмата за развитие на селските райони чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Всички дейности по изпълнението му трябва да бъдат завършени до 23 май 2022 г.

Няма коментари